Karol Hiller Kompozycja O (1928)

NASZE WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

Listy Bibliofilskie, tom 5
/praca zbiorowa, red. Grzegorz Matuszak/.
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2019; s. 344: 211 ilustracji; 23,5 x 16,5 cm
Nakład 150 egz.
ISBN 978-83-938051-6-7

Arcymistrzowi miniatury graficznej
Wojciechowi Jakubowskiemu w czas
Jego dziewięćdzieśoliecia

/pomysł i realizacja całości Grzegorz Matuszak/.
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
10 czerwca 2019. - [20] s. ilustracje,
ISBN 978-83-938051-7-4

Wojciech Jakubowski. Miedzioryty i rysunki
/koncepcja katalogu i oprac.
graf. Martyna Jakubowska/.

- Łódź: Miejska Galeria Sztuki:
Polska Akademia Nauk Oddz. w Łodzi:
Łodzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2018
- 80, [6] s,: 130
faks. eksl. i całostronic. rys.; 30,5 x 21,5 cm.
Nakład 200 egz.
ISBN ISBN 978-83-938051-3-6

Moje łódzkie przypływy i odpływy
/Roman Nowoszewski;
oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki/.
- Błonie: Ereni,
2017, - s.48, ilustr. Nakłąd 120 egz.
ISBN 978-83-942236-4-9

Przecława Smolika
Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi
/Jacek Strzałkowski/.
Łódź: własnym sumptem autora,
s. , ilustr. Nakład:
ISBN

Obrachunki kolekcjonersko-bibliofilskie
/Grzegorz Matuszak;
[proj. okł. i oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki].

- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2017, s. 136, ilustr. 1000. Nakład 75+25 egz.
ISBN 978-83-938051-2-9

Ekslibrisy i ich kolekcjonerzy w ŁTPK
/Grzegorz Matuszak;
[proj. okł. i oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki].
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2015, s. 88, ilustr. Nakład 150 egz.
ISBN 978-83-938051-5-0

Różne oblicza bibliofilstwa
Grzegorz Matuszak;
[oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki].
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2014, s. 16, ilustr. Nakład 75+25 egz.
ISBN 978-83-938051-8-1

Bibliografia
/Jerzy K. Andrzejewski
[red. Maria Łysiak-Konopacka,
oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki].
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2014, s. 40, iluastr. Nakład 120 egz.
ISBN 978-83-938051-4-3

Andrzej K. Łuczak. In memoriam
[praca zbiorowa pod red. Grzegorza Matuszaka,
oprac. graf. Włodzimierz Rudnicki],
- Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
2013, s. [48], ilustr. Nakład 120 egz.
ISBN 978-83-931072-4-7

Grzegorz Matuszak
Kot w worku czyli 70 na 70
Wybór materiałów ilustracyjnych
Grzegorz Matuszak.
Rysunki
Eugeniusz Get-Stankiewicz.
Wydawnictwo „Ereni” Błonie
Łódź 2011
25x15 cm, 260,[3] s.
nakł. 200+22 egz.
ISBN 978-83-927460-3-4

Grzegorz Matuszak
Byłem częstym klientem
księgarń i antykwariatów…

Rekonstrukcja autoportretu
bibliofila Janusza Dunina
ŁTPK, Łódź 2008
24 cm, 32,[4] s.

Grzegorz Matuszak
Mozaika bibliofilska
Łódź 2007
25x15 cm, 365 s., il. 158
nakł. 200+22 egz.
ISBN 978-83-921360-8-8