Karol Hiller Kompozycja O (1928)

STOWARZYSZENIA BIBLIOFILÓW W POLSCE
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu
Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki
Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Towarzystwo Bibliofilów w Gdańsku im. Jana Heweliusza
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki
90-113 Łódź ul. R. Traugutta 18

Nr KRS: 0000292734
Nr konta: Bank PKO BP 30 1020 3352 0000 1102 0155 0623

Kontakt e-mail: jacek.jurczakowski@pan.pl