Karol Hiller Kompozycja O (1928)

STOWARZYSZENIA BIBLIOFILÓW W POLSCE
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu
Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki
Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Towarzystwo Bibliofilów w Gdańsku im. Jana Heweliusza
Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego
Drogiego Komilitona

Prof. dr. hab.
Grzegorza Matuszaka

Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki


Współtwórcy ruchu miłośników książki w naszym mieście, ponad ćwierć wieku
Prezesa ŁTPK.
Wybitnego znawcy i kolekcjonera współczesnego ekslibrisu, autora oraz wydawcy książek o tematyce bibliofilskiej.
Inicjatora i współrealizatora kilkudziesięciu wystaw artystów grafików.
Niespodziewane odejście Grzegorza, które kończy pewną epokę w życiu łódzkich bibliofilów, stanowi niepowetowaną stratę dla miłośników książki.

Żegnając naszego Prezesa i Przyjaciela
składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim


Zarząd i Członkowie ŁTPK

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 19 września o godz. 13.00 na Cmentarzu
św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej.

MIŁOŚNICY PIĘKNYCH KSIĄŻEK

Interesują nas sprawy książki, zwłaszcza zabytkowej lub pięknie wydanej, sztuka druku, grafika, ekslibrisy. Można spotkać nas w księgarniach i antykwariatach, których, niestety, w naszym mieście ubywa, czasem trafić na opracowywane przez nas estetycznie wydane druki i niskonakładowe publikacje lub od czasu do czasu zobaczyć na publicznych wystawach obiekty, które pochodzą z naszych domowych księgozbiorów, szuflad i tek kolekcjonerskich. Nazywani jesteśmy bibliofilami, czyli miłośnikami ksiąg i druków, a naszą dewizą jest stwierdzenie: łączy nas miłość do książek (amor librorum nos unit). (…)
Bibliofilstwo jest pięknym sposobem dowartościowania życia, nadania mu nowych barw i kształtów, zapewne może nieco elitarnym, ale szeroko dostępnym obszarem intelektualnej przygody, estetycznej satysfakcji i twórczego uczestnictwa w kulturze. Przecież nie samym chlebem człowiek żyje, a w czasach rozwoju mediów elektronicznych, Internetu, e-booków i innych nowinek cywilizacyjnych kultura książki, kultura słowa drukowanego, zasługuje na ochronę i szacunek. Tym także zajmujemy się my, łódzcy bibliofile, czyli miłośnicy pięknych książek. Zapraszamy do odwiedzania nas za pośrednictwem strony internetowej, a osoby, które czują się miłośnikami i przyjaciółmi książki z sympatią powitamy w gronie członków ŁTPK. więcej...WŁADZE ŁTPK

Wybrane na XVI Walnym Zebraniu 15 września 2021 r.
Prezes: Grzegorz Matuszak
Wiceprezes: Jacek Jurczakowski
Sekretarz: Andrzej Cłapiński
Skarbnik: Maria Łysiak
Członkowie Zarządu: Barbara Czajka, Stanisław Flakiewicz, Teresa Starzyńska, Hanna Tadeusiewicz, Henryk Wołczański
Komisja rewizyjna: Witold Nakielski (przewodniczący), Maria M. Gadzinowska, Henryka Jóźwiak.